บริการจองรถ-เรือ ห้องพักทั่วเมืองไทย

จุดบริการ:
ปิดหน้าต่างนี้
TRANSFER CODE:    
ประเภทบริการรถ :
จุดบริการ :
ราคารวม
 • ราคารวมน้ำมัน
 • พนักงานขับรถ
 • ประกันการเดินทาง
 • พนักงานต้อนรับที่สนามบิน
ราคาไม่รวม
 • ราคาไม่รวมค่าบัตรผ่านประตู
 • ไม่รวมค่ำเข้าวนอุทยาน
 • ไม่รวมค่าทางด่วน
 • อาหาร
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
Car rental Toyota Commuter Car rental Toyota camry Car rental Toyota Camry Car rental Microbus Car rental Microbus Car rental minibus Car rental Toyota fortuner
Car rental Toyota Vios Car rental Toyota Vios Car rental Toyota Yaris Car rental Microbus Car rental Microbus Car rental Toyota Commuter Car rental minibus
 

ติดต่อจอง โทร : +668 6554 1515 |
Email: thailandlocaltour19@gmail.com

เส้นทางเดิน รถประเภทรถ:
รายการเส้นทางเดินรถ Rates Price (ราคา)
  ไม่มีในรายการ 0บาท
  สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯเซ็นเตอร์ 1,000บาท
  กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ 1,000บาท
  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินดอนเมือง 1,100บาท
  สนามบินดอนเมือง - สนามบินสุวรรณภูมิ 1,100บาท
  กรุงเทพฯ -ชลบุรี 1,200บาท
  กรุงเทพฯ - พัทยา 1,500บาท
  กรุงเทพฯ - อยุธยา 1,600บาท
  กรุงเทพฯ - สระบุรี 1,900บาท
  กรุงเทพฯ - นครปฐม 2,000บาท
  กรุงเทพฯ - ชะอำ 2,000บาท
  กรุงเทพฯ - ราชบุรี 1-3 ท่าน 2,000บาท
  กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี 2,600บาท
  กรุงเทพฯ - เกาะเสม็ด 2,600บาท
  กรุงเทพฯ -หัวหิน 2,600บาท
  กรุงเทพฯ - เขาใหญ่ 2,900บาท
  กรุงเทพฯ - ปราณบุรี 2,900บาท
  กรุงเทพฯ - ประจวบฯ (ในเมือง) 3,200บาท
  กรุงเทพฯ - เกาะช้าง 3,400บาท
  กรุงเทพฯ - ขอนแก่น 4,400บาท
  กรุงเทพฯ - ตาก 4,900บาท
  กรุงเทพฯ - แม่สอด 5,900บาท
  กรุงเทพฯ - อุดรธานี 6,400บาท
  กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี 6,400บาท
  กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี 6,400บาท
  กรุงเทพฯ - ท่าเรือดอนสัก (ไปสมุย-พงัน) 6,900บาท
  กรุงเทพฯ - ภูเก็ต 7,900บาท
  กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ 7,900บาท
  กรุงเทพฯ - กระบี่ 7,900บาท
  กรุงเทพฯ - เชียงราย 8,400บาท
Enquire Now
ราคารวมในแพคเก็จ ราคาไม่รวมในแพคเก็จ
 • ราคารวมน้ำมัน
 • พนักงานขับรถ
 • ราคาไม่รวมค่าบัตรผ่านประตู
 • ไม่รวมค่ำเข้าวนอุทยาน
 • อาหาร
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รายละเอียดและเงื่อนไขการจอง
เงื่อนไขเพิ่มเติมการจอง
 • จองล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ช.ม. (อนุโลมยอมให้มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการยืนยันครั้งแรก โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
 • ชำระค่ามัดจำเมื่อจองบริการ 50 %
 • ชำระค่าบริการส่วนที่เหลือก่อนใช้บริการ 1 วัน
 • การยกเลิกก่อนใช้บริการ 48 ช.ม. ไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • ยกเลิกการใช้บริการหลัง48 ช.ม. ของกำหนดใช้บริการไม่คืนค่ามัดจำทั้งหมด
 • ราคาทั้งหมดของค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรณีเร่งด่วนกรุณาติดต่อที่ โทร : 09 0571 3887 / +668 6554 1515 แฟ็กซ์ 02 737 1646

หลังการชำระเงิน :

คุณสามารถจ่ายผ่านการบริการการโอนเงินด้วยเงินสดโดยตรงหรือจ่ายผ่านบัตรเครดิตมายังเราโดย
เราจะจัดส่งใบเสร็จของคุณจากผนักงานขับรถหรือโดย แฟ็กซ์มาที่ 02 7371646 หรือ อีเมล์ที่ thailandlocaltour19@gmail.com


TOP