รายการจอง :  PTY-0030 PTY-0030: พัทยา: เกาะล้านเดินชมใต้ทะเลและกิจกรรมตามเลือกรวมอาหารกลางวัน
วันที่เที่ยว:
 ผู้ใหญ่: 
เด็ก:   อายุ: สูง: ซม.
ทัวร์ที่จอง: