รายการจอง :  PTY-0023 PTY-0023-E: พัทยา: เกาะล้านเต็มวัน+พาราเซลลิ่ง+อาหารกลางวัน
วันที่เที่ยว:
 ผู้ใหญ่: 
เด็ก:   อายุ: สูง: ซม.
ทัวร์ที่จอง: