รายการจอง :  PTY-0015 PTY-0015: พัทยา: เกาะล้านเดินชมใต้ทะเล -กิจกรรมตามเลือก- รวมอาหารกลางวัน
วันที่เที่ยว:
 ผู้ใหญ่: 
เด็ก:   อายุ: สูง: ซม.
ทัวร์ที่จอง: