รายการจอง :  PTY-0001 PTY-0001: พัทยา จอยทัวร์เขตรักษาพันธุ์ช้าง ป่าสงวน
วันที่เที่ยว:
 ผู้ใหญ่: 
เด็ก:   อายุ: สูง: ซม.
ทัวร์ที่จอง: