รายการจอง :  PKT-0013 PKT-0013: ภูเก็ตแฟนตาซี ทัวร์ + รถรับส่ง
วันที่เที่ยว:
 ผู้ใหญ่: 
เด็ก:   อายุ: สูง: ซม.
ทัวร์ที่จอง: