รายการจอง :  PKT-0001 PKT-0001: เกาะ พี พี อ่าวมาหยา เกาะ ยาวใหญ่ เกาะไข่ ทัวร์โดยเรือสปีดโบ๊ท
วันที่เที่ยว:
 ผู้ใหญ่: 
เด็ก:   อายุ: สูง: ซม.
ทัวร์ที่จอง: