รายการจอง :  CNX-0013 CNX-0013: เต็มวันดอยอินทนนท์ - เดินป่าที่น้ำตกผาดอกเสี้ยวพร้อมอาหารกลางวัน
วันที่เที่ยว:
 ผู้ใหญ่: 
เด็ก:   อายุ: สูง: ซม.
ทัวร์ที่จอง: