รายการจอง :  CNX-0006 CNX-0006: เชียงใหม่-เชียงราย: จอยทัวร์วัดร่องขุ่น + พิพิธภัณฑ์บ้านดำ + + วัดร่องเสือเต้น สามเหลี่ยมทองคำ
วันที่เที่ยว:
 ผู้ใหญ่: 
เด็ก:   อายุ: สูง: ซม.
ทัวร์ที่จอง: