รายการจอง :  CNX-0003 CNX-0003: เชียงใหม่-เชียงราย วัดร่องขุ่น + พิพิธภัณฑ์บ้านดำ +วัดร่องเสือเต้น + หมู่บ้านแม้ว
วันที่เที่ยว:
 ผู้ใหญ่: 
เด็ก:   อายุ: สูง: ซม.
ทัวร์ที่จอง: