รายการจอง :  CNX-0002 CNX-0002: ดอยสุเทพ+พระตำหนักภูพิงค์
วันที่เที่ยว:
 ผู้ใหญ่: 
เด็ก:   อายุ: สูง: ซม.
ทัวร์ที่จอง: