รายการจอง :  BKK-0037 BKK-0037: ตั๋วล่องเรือทานอาหารค่ำ เจ้าพระยาครุซส์กับดนตรีสด
วันที่เที่ยว:
 ผู้ใหญ่: 
เด็ก:   อายุ: สูง: ซม.
ทัวร์ที่จอง: