รายการจอง :  BKK-0031 BKK-0031: กรุงเทพฯ 4 วัน 3 คืน - 2 ทัวร์ (ห้องพัก 3 คืน)
วันที่เที่ยว:
 ผู้ใหญ่: 
เด็ก:   อายุ: สูง: ซม.
ทัวร์ที่จอง: