รายการจอง :  BKK-0006 BKK-0006: จอยทัวร์ครึ่งวันเดินทัวร์วัด พระบรมมหาราชวัง วัดโพธิ์ วัดอรุณ
วันที่เที่ยว:
 ผู้ใหญ่: 
เด็ก:   อายุ: สูง: ซม.
ทัวร์ที่จอง: